Διατίθενται δύο τύποι σπάγκων, πλαστικός σπάγκος, και χορτάρινος σπάγκος (Δίκλωνος, Τρίκλωνος) ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Σπάγκοι 

Διατίθενται δύο τύποι σπάγκων, πλαστικός σπάγκος, και χορτάρινος σπάγκος (Δίκλωνος, Τρίκλωνος) ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Διατίθενται σε δύο τύπους πλαστικός και χορτάρινος (Δίκλωνος, Τρίκλωνος) ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Προβάλλονται 1 - 1 από 1 αντικείμενο